Soul Body Fusion – Præstøgaard

Soul Body Fusion

Soul Body Fusion giver din sjæl mulighed for at blive integreret i din krop.

Når vi har oplevet chok og traumer forlader vi lidt eller meget vores krop. Det har været for svært at blive i kroppen, og mærke de føleleser og fornemmelser der er.

 Kan du forestille dig hvordan det er, at være halvt eller helt fraværende fra sig selv. Det kan på den måde være meget svært for os at vide, hvad der er godt for os? Hvordan kan vi træffe de valg der vil være skabe mere for os, når vi ikke er tilstede i os selv?

Da jeg har mange klienter med chok og traumer efter ulykker, fald, biluheld og andet, så finder jeg det meget berigende også at kunne tilbyde denne behandling.

Ved SBF giver vi din sjæl lejlighed og rum til at fusionere, og blive forenet med din krop, så meget den her og nu er i stand til.

Hvordan foregår en Soul Body Fusion?

Vi sidder overfor hinanden, med mine hænder i dine.
Sammen sætter vi intentionen om, at SBF må finde må finde sted og processen sættes i gang.

Soul Body Fusion

Vi skal ikke gøre noget bestemt, det hele sker af sig selv.

2 gange ca. 10 minutter vil vi være fokuseret og iagttagende på, hvad der sker i din krop, mens SBF aktiveres.
Vi holder dernæst en pause, og vi gentager processen, som denne gang meget ofte, er meget forskellig fra den første.

Du kan få så mange Soul Body Fusion som du har lyst til, men de første gange anbefales det at du efter 1.gang, du modtager en SBF skal gå en uge, hvor du får endnu en SBF og igen efter14 dage, får du den 3. SBF

Pris: 500 kr. pr gang

Jonette Crowley og Soul Body Fusion

Jonette Crowley er udvikleren af Soul Body Fusion. Her ved siden af kan du høre hende fortælle om SBF.

Jonette er en fantastisk kvinde, der har rejst verden rundt og fået stor indsigt i den spirituelle verden, og nu også i, hvordan vi får vores væsen til at fusionere med vores krop, så vi kan vibrere på en højere frekvens, og dermed undgå sygdomme, eller hele hurtigt op.

Se Dato for næste ledig tid til en Soul Body Fusion på Præstøgaard

Soul Body Fusion på Præstøgaard

Hvis du ikke kan få tiderne til at passe dig, så ring på Mobil 26210512 eller skriv til HellePhilip2hotmail.com